HEM / Alla applikationer / Industriell vattenrening
SurfCleaner solutions for municipal wastewater

APPLIKATIONER FÖR INDUSTRIELL VATTENRENING

Lätt att integrera med befintliga kontrollsystem

Minimerar behovet av manuell övervakning

Separerar flytslam, olja, diesel med mera

SAMLA IN, SEPARERA OCH ÅTERVINN FLYTSLAM OCH OLJA

Industrier använder stora mängder vatten i sina tillverknings-, kylnings- och rengöringsprocesser, vilket orsakar både avloppsvatten och flytslam. 

 

Industriellt flytslam innehåller ofta skadliga föroreningar som kan byggas upp snabbt, så det är viktigt att det hanteras rätt. 

 

SurfCleaner SCW 6000 behandlar avloppsvatten och flytslam i stor skala i industriella vattenreningsanläggningar. SCW 6000 samlar kontinuerligt in flytslam på ett energibesparande och miljövänligt sätt.

SurfCleaner SCO 1000 används för att avlägsna, separera och återvinna olja, diesel, bensin och andra föroreningar från vattenytor.

 

SURFCLEANERS FÖR INDUSTRIELL VATTENRENING

SCW 6000

Ett unikt system för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk.

Läs mer
SCO 6000 modern sludge skimmer

SCO 1000

Ett mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av oljespill.

Läs mer
SCO1000 spill oil response device

LÄS MER!

Water Values Podcast

Episode Description Christina Lundbäck provides a fascinating discus…

LÄS MER

Digital förhandsvisning av SCW 6000

LIVE DEMOVISNING Vi kommer att köra en live presentation från vår …

LÄS MER

SurfCleaner hjälper Ragn-Sells att återvinna nästan 100 procent olja

Water treatment specialist SurfCleaner has partnered with environmenta…

LÄS MER

Energy Capital interview with Christina Lundbäck

Exclusive interview by Energy Capital Media with Christina Lundbäc…

LÄS MER