HEM / Alla Applikationer / Återvinning & avfallshantering
SurfCleaner waste solutions

APPLIKATIONER FÖR ÅTERVINNING & AVFALLSHANTERING

Oil Spill Solutions

Den insamlade oljan kan återvinnas

Oil Spill Solutions

Förbättrar arbetsmiljön för personalen

Oil Spill Solutions

Minskar kostnader för att hantera förorenat vatten

ÅTERVINN MED SURFCLEANER

Traditionellt separeras och återanvänds bara dryght hälften av oljan från vatten på industrier och avfallsanläggningar. Resten av olje- och vattenemulsionen blandas ofta med jord och halm och blir kompost för deponering. 

 

SurfCleaner erbjuder den mest effektiva tekniken för oljeåtervinning och oljeavskiljning på marknaden med en olje/vattenavskiljningsgrad på nära 100%. Det betyder att den återvunna oljan kan återanvändas eller säljas vidare, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin.

 

SurfCleaners skimmer/separatorhybrider eliminerar onödig kompostbildning och minskar den totala miljöpåverkan. De bidrar också till att skapa en bättre arbetsmiljö för operatörerna.

SurfCleaner Ragn-Sells deal

KUNDREFERENS

SurfCleaner hjälper Ragn-Sells att återvinna nästan 100 procent olja

SurfCleaner levererar två skimmer/ separatorhybrider till Ragn-Sells. De kommer att fördubbla Ragn-Sells oljeåtervinningsgrad till nästan 100 procent.

 

SurfCleaners skimmer/separatorhybrider, SCO 1000 och SCO 8000, är de första i sitt slag i världen. Nu kommer de att användas på Ragn-Sells anläggning Högbytorp, som tar emot fler än 100 sugbilar med oljeskadat vatten varje vecka.

LÄS MER

SURFCLEANERS FÖR ÅTERVINNING

SCO 8000

En beprövad, högpresterande oljeskimmer / separatorhybrid för industriell vattenrening.

Läs mer
SCO 8000 oil skimmer equipment

SCO 1000

Ett mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av oljespill.

Läs mer
SCO1000 spill oil response device

LÄS MER!

Meet SurfCleaner at ERTC 2023

Meet SurfCleaner at ERTC 2023

SurfCleaner founder Christina Lundbäck, CEO Johnny Sajland, and regio…

LÄS MER
SCO 8000 Skimmer Separator Hybrid at Preem Refinery

How to Reduce Emissions from Oil Refinery API Separators with SurfCleaner Skimmer Separator Hybrids

Oil refineries and petrochemical plants use massive amounts of water i…

LÄS MER
SurfCleaner Technician Overlooks Mining Operations

SurfCleaner supplies one of world’s largest iron ore mines

SurfCleaner has supplied specialist water treatment technology to one …

LÄS MER
SurfCleaner device removes pine oil from port water after a leak

Pine oil clean-up project for major European port

LÄS MER