HEM / Alla Applikationer / Återvinning & avfallshantering
SurfCleaner waste solutions

APPLIKATIONER FÖR ÅTERVINNING & AVFALLSHANTERING

Oil Spill Solutions

Den insamlade oljan kan återvinnas

Oil Spill Solutions

Förbättrar arbetsmiljön för personalen

Oil Spill Solutions

Minskar kostnader för att hantera förorenat vatten

ÅTERVINN MED SURFCLEANER

Traditionellt separeras och återanvänds bara dryght hälften av oljan från vatten på industrier och avfallsanläggningar. Resten av olje- och vattenemulsionen blandas ofta med jord och halm och blir kompost för deponering. 

 

SurfCleaner erbjuder den mest effektiva tekniken för oljeåtervinning och oljeavskiljning på marknaden med en olje/vattenavskiljningsgrad på nära 100%. Det betyder att den återvunna oljan kan återanvändas eller säljas vidare, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin.

 

SurfCleaners skimmer/separatorhybrider eliminerar onödig kompostbildning och minskar den totala miljöpåverkan. De bidrar också till att skapa en bättre arbetsmiljö för operatörerna.

SurfCleaner Ragn-Sells deal

KUNDREFERENS

SurfCleaner hjälper Ragn-Sells att återvinna nästan 100 procent olja

SurfCleaner levererar två skimmer/ separatorhybrider till Ragn-Sells. De kommer att fördubbla Ragn-Sells oljeåtervinningsgrad till nästan 100 procent.

 

SurfCleaners skimmer/separatorhybrider, SCO 1000 och SCO 8000, är de första i sitt slag i världen. Nu kommer de att användas på Ragn-Sells anläggning Högbytorp, som tar emot fler än 100 sugbilar med oljeskadat vatten varje vecka.

LÄS MER

SURFCLEANERS FÖR ÅTERVINNING

SCO 8000

En beprövad, högpresterande oljeskimmer / separatorhybrid för industriell vattenrening.

Läs mer
SCO 8000 oil skimmer equipment

SCO 1000

Ett mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av oljespill.

Läs mer
SCO1000 spill oil response device

LÄS MER!

SurfCleaner completes pine oil clean-up project

SurfCleaner has completed its first pine oil clean-up project for a ma…

LÄS MER

SurfCleaner continues to drive growth in the global steel sector

SurfCleaner continues to drive growth in the global steel sector after…

LÄS MER
Team SurfCleaner Partner Conference 2022

SurfCleaner stages second Partner Conference of 2022

SurfCleaner is today staging its second Partner Conference of 2022 fol…

LÄS MER
SCW 6000 installation waste water skimmer - SurfCleaner AB

SCW 6000 ‘World Premiere’ at IFAT 2022

SurfCleaner is staging the ‘World Premiere’ of its revolutionary n…

LÄS MER