HEM / Alla applikationer / Återvinning & avfallshantering
SurfCleaner waste solutions

APPLIKATIONER FÖR ÅTERVINNING & AVFALLSHANTERING

100% av insamlad olja kan återvinnas

Förbättrar arbetsmiljön för personalen

Minskar kostnader för att eliminera förorenat vatten

ÅTERVINN MED SURFCLEANER

Traditionellt separeras och återanvänds bara dryght hälften av oljan från vatten på industrier och avfallsanläggningar. Resten av olje- och vattenemulsionen blandas ofta med jord och halm och blir kompost för deponering. 

 

SurfCleaner erbjuder den mest effektiva tekniken för oljeåtervinning och oljeavskiljning på marknaden med en olje/vattenavskiljningsgrad på nära 100%. Det betyder att den återvunna oljan kan återanvändas eller säljas vidare, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin.

 

SurfCleaners skimmer/separatorhybrider eliminerar onödig kompostbildning och minskar den totala miljöpåverkan. De bidrar också till att skapa en bättre arbetsmiljö för operatörerna.

KUNDREFERENS

SurfCleaner hjälper Ragn-Sells att återvinna nästan 100 procent olja

SurfCleaner levererar två skimmer/ separatorhybrider till Ragn-Sells. De kommer att fördubbla Ragn-Sells oljeåtervinningsgrad till nästan 100 procent.

 

SurfCleaners skimmer/separatorhybrider, SCO 1000 och SCO 8000, är de första i sitt slag i världen. Nu kommer de att användas på Ragn-Sells anläggning Högbytorp, som tar emot fler än 100 sugbilar med oljeskadat vatten varje vecka.

LÄS MER

SURFCLEANERS FÖR ÅTERVINNING

SCO 8000

En beprövad, högpresterande oljeskimmer / separatorhybrid för industriell vattenrening.

Läs mer
SCO8000 oil skimmer equipment

SCO 1000

Ett mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av oljespill.

Läs mer
SCO1000 spill oil response device

LÄS MER!

SurfCleaner hjälper Ragn-Sells att återvinna nästan 100 procent olja

Water treatment specialist SurfCleaner has partnered with environmenta…

LÄS MER

Energy Capital interview with Christina Lundbäck

Exclusive interview by Energy Capital Media with Christina Lundbäc…

LÄS MER
SCO 8000 oil skimmer separator product sheet

SurfCleaner SCO 8000-broschyr

High capacity oil skimmer separator hybrid The SurfCleaner technolo…

LÄS MER
SurfCleaner Sonatrach partnership

Sonatrach Raffineria Italiana – Customer Reference

VOC emissions reduction effectively managed by Sonatrach Raffineria It…

LÄS MER