HEM / KUNSKAPSCENTER / SurfCleaner secures Ragn-Sells deal

FILTER

KATEGORI

INDUSTRI

ÄMNE

SurfCleaner Ragn-Sells deal

SurfCleaner secures Ragn-Sells deal delivering large-scale oil recovery

Vattenreningsspecialisten SurfCleaner levererar två skimmer/separatorhybrider till Ragn-Sells. De kommer att fördubbla Ragn-Sells oljeåtervinningsgrad till nästan 100 procent. Den separerade oljan kan återanvändas och säljas, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin och kan öka Ragn-Sells intäkter.

Ragn-Sells är ett av Skandinaviens ledande företag inom avfallshantering, återvinning och miljö. Varje år hanterar anläggningen i Högbytorp ca 40 000 ton olja från verkstäder, hamnar och industrier.

Upp till 100 sugbilar i veckan

SurfCleaners skimmer/separatorhybrider, SCO 1000 och SCO 8000, är de första i sitt slag i världen. Nu kommer de att användas på Ragn-Sells anläggning Högbytorp, som tar emot fler än 100 sugbilar med oljeskadat vatten varje vecka.

"Vårt avtal med Ragn-Sells visar möjligheterna med SurfCleaners teknologi. Våra hybrider ger nästan hundraprocentig oljeavskiljning."

Johan Jubner, Vice President Nordic Sales, SurfCleaner

Framgångsrika tester på plats

Tester på Ragn-Sells anläggning visar att SurfCleaner SCO 1000 separerade 1000 liter olja/timme med nästan 100 procent återvinningsgrad. Tekniken ger markanta förbättringar, både jämfört med tidigare lösningar som använts på anläggningen och med andra lösningar, som bara har cirka 50 procent återvinningsgrad. SurfCleaners lösningar skapar intäktsmöjligheter genom att avskilja stora mängder olja, som kan säljas och exporteras – och bli en del av den cirkulära ekonomin.

"Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle, måste vi återanvända resurser som till exempel olja. Många vet inte att spillolja kan återvinnas, återintroduceras på marknaden och användas igen."

Mikael Andersson, CEO, SurfCleaner

Stärker den cirkulära ekonomin

While offering one of the most effective oil recovery and separation technologies on the market, SurfCleaner machines help operations strengthen their environmental credentials. Aside from being highly efficient and automatically operated, the SCO 1000 unit requires just 30Wh of energy, equivalent to a household lightbulb – generating further energy and cost-savings. The SCO 8000 machine will eliminate the compost creation, reducing overall environmental impact.

"Det finns enorma möjligheter för vår teknik inom allt från industriell vattenrening, raffinaderier, pappersmassa- och textilindustrier till gruvor, tunnlar och andra infrastrukturprojekt. Vi kan också bidra vid oljeutsläpp och sanering av hamnar, stränder och kustremsor."

Mikael Andersson, CEO, SurfCleaner

Kontakta oss för mer information:

Jobner Judner
Mikael Andersson

Läs mer!

Stockholm 26 August SurfCleaner Mässa & event

SurfCleaner gears up for World Water Week 2022

Live product demonstrations with popcorn!

Läs mer
SCW 6000 installation Pressrelease

SCW 6000 ‘World Premiere’ at IFAT 2022

SurfCleaner is staging the ‘World Premiere’ of our revolutionary new product, the SCW 6000, at IFAT 2022.

Läs mer
SCO 8000 Argentina Pressrelease

South American deal with Aeration Argentina SA

SurfCleaner has landed its first South American deal after securing a high-profile contract with industrial plant operator Aeration Argentina.

Läs mer