Referenser

Aktuella referensprojekt

Djurö

Stockholm

Problemet

Kustbevakningen är ansvarig för att ta hand om utsläpp i bland annat skärgården. Fritidsbåtar kan sjunka och vraket släppa ut olja och diesel under lång tid. Fraktfartyg kan rensa sina tankar och spola ut innehållet i vattnet.

Lösningen

SURFCLEANER

Kustbevakningen har använt sig av modellen SCC 150 för att kunna ta upp olja och diesel på ett snabbt och effektivt sätt. Den är föregångaren till DEBRICLEANER som kan avlägsna både olja, diesel och skräp.

Läs mer om SURFCLEANER

Resultatet

Många utsläpp som ansetts för små eller för omständliga att ta upp med andra skimmers med borstar som måste rengöras, kan nu tas upp smidigt och enkelt.

”Vi har använt våra SURFCLEANERS för oljeutsläpp klareringen på fartygs förluster eller grundstötningar i svenska vatten. Vi är mycket nöjda med resultatet och händighet och nu överväger vi att köpa fler enheter.”

Jan Fälteke

Svenska kustbevakningen