Ytrengöring

EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG YTSANERING AV OLJEUTSLÄPP OCH SKRÄP
PÅ ALLA VATTENYTOR.

DEBRIS CLEANER

Med DEBRIS CLEANER (DC), kan man avlägsna fasta föroreningar från vattenytor. Den kan anpassas efter problemställning och föroreningens material. Eftersom DC arbetar med höga flöden och låga tryck kan den drivas med batteri eller solceller.

Applikationer

Vid större områden med mer material kan flytande säckar användas. DEBRIS CLEANER skickar en signal till användaren när säcken behöver bytas. Den kan även avlägsna olja. DC finns även som en mindre enhet för dammar och pooler. För öppet hav och hamnar finns stora modeller.

Kontakta oss för mer information

DEBRIS CLEANER

Den nya patenterade lösningen med en skräpavskiljare utformad som en kratta, åstadkommer att allt flytande skräp hamnar i mitten av behållaren. Finns olja tillsammans med de flytande föroreningarna rinner den genom ”krattan” ner i avskiljaren. Där finns ett koalicensfilter som koncentrerar de mindre oljedropparna. Oljan stiger upp och hamnar i centrum och trycks ut i säcken, som är av oljeabsorberande material.