Vattenrening

EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG YTSANERING AV OLJEUTSLÄPP OCH SKRÄP
PÅ ALLA VATTENYTOR

SURFCLEANER PARTICLES

Exempelvis i vattentorn och reservoarer kan en proteinfilm bildas, som är svår att avlägsna, då den fastnar på väggarna. När vattennivån sänks fastnar detta lager på kanterna. När nivån höjs byggs lagret på och det finns risk att det till slut lossnar och faller mot botten. SURFCLEANER PARTICLES har tagits fram för att eliminera detta problem genom att kontinuerligt rensa vattenytan från ett eventuellt proteinskikt. För att undvika risk för kontaminering av vattnet är kraftöverföringen mellan motor och propeller magnetisk.

Applikationer

Denna SURFCLEANER kan utrustas med partikelfilter anpassat till den förorening som skall avlägsnas – t ex proteiner, olja etc. Filtren är förbränningsbara vilket medför enklare skötsel och användning. Det finns även en SURFCLEANER som kan suga upp slam vid till exempel reningsverk.

Kontakta oss för mer information

SURFCLEANER PARTICLES

Denna SURFCLEANER är speciellt utformad för trånga utrymmen och går att införa genom en manhålslucka på 60 cm. Flytpontonerna är vikbara och kan fällas ihop vid transport och i trånga passager.