Oljeutsläpp

EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG YTSANERING AV OLJEUTSLÄPP OCH SKRÄP
PÅ ALLA VATTENYTOR

SCC 600

SCC 600 är en vidareutveckling av SCC 400 som använts i raffinaderier, oljedepåer m.m. Vid insamling av olja har vi nu tre separeringsmekanismer. Genom den nya utformningen sätts den insamlade vätskan i rotation. Hela arean kan då utnyttjas för gravimetrisk separation. Det finns även ett koalicensfilter i botten av SURFCLEANER som medför att de små oljedropparna slås ihop till större droppar som stiger mot ytan. Dessa lösningar medför en ännu högre reningsgrad än tidigare.

Applikationer

SCC 600 kan separera allt från tunt oljeskimmer upp till tjockolja och är EX-klassad. Det går att automatisera och integrera med övriga system. Med hjälp av pumpar har man möjlighet till kontinuerlig tömning.

Kontakta oss för mer information

SCC 600

SURFCLEANER jobbar med höga flöden och låga tryck (P (W) =Q (m³/s)*p (N/m2)) vilket betyder att den kan köras med låg energiförbrukning.
Inmatningskapacitet: 0-250 lit / min,
Strömförbrukning insamling: 50W
Strömförbrukning tömning : 300W (medelvärde)