Specialiserade för alla områden

SURFCLEANER tar hand om oljeutsläpp, oljesanering och skräp på vattenytor

Våra områden

Oljeutsläpp

SURFCLEANER tar hand om oljeutsläpp och samlar upp olja eller oljeskimmer. Beroende på användningsområde och behov, kan oljan samlas i en engångsbehållare, oljefilter, absorberande säckar/tankar eller kontinuerlig automatisk tömning. Användningsområdet är både till öppet hav, hamnar och i vattendrag samt raffinaderier och omlastningsdepåer.

Läs mer om oljeutsläpp

Ytrengöring

SURFCLEANER kan rengöra alla slags vattenytor från skräp i olika former. Den nya innovationen med DEBRIS CLEANER gör det möjligt att samla in skräp som packas in i mitten av en behållare som enkelt kan tömmas eller tryckas ut i säckar. Det finns även en modell som kan ta både skräp och olja .

Läs mer om ytrengöring

Vattenrening

SURFCLEANER kan rena reningsverk från skum, ytsanera långsamfilter anläggningar, dagvattenbassänger från skräp. Denna modell av SURFCLEANER kan även utrustas med filter för separering av protein i tex vattentorn.

Läs mer om vattenrening