Med hjärtat som utgångspunkt

EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG YTSANERING AV OLJEUTSLÄPP OCH SKRÄP
PÅ ALLA VATTENYTOR

Våra produkter

Hållbara och miljövänliga helhetslösningar för oljeutsläpp och nedskräpning

SURFCLEANER tar hand om alla föroreningar som ligger på en vattenyta med en helt ny energisnål patenterad separeringsprocess. Den kan drivas med tex solceller, batterier eller konventionell el.

SURFCLEANER kan användas på öppet hav, offshore, floder, hamnar, brunnar, dagvattenbassänger och vattentorn. Den separerar vattenytor från tex proteiner, skum, skräp (solids) oljeskimmer och tjockare olja.

Så fungerar det

Våra områden

Specialiserad för alla områden

Oljeutsläpp till havs är ett av samhällets mest uppmärksammade föroreningsproblem. Nedskräpningen på floder och hav är ett växande problem som också måste åtgärdas. SURFCLEANER kan ta hand om både oljeutsläpp och skräp som flyter på vattenytor.
Läs om våra områden

Oljeutsläpp

SURFCLEANER tar hand om oljeutsläpp och samlar upp oljan i engångsbehållare eller säckar. För större utsläpp kan SURFCLEANER tömmas kontinuerligt i tankar. Användningsområden är öppet hav, hamnar och vattendrag samt raffinaderier och omlastningsdepåer.

Läs mer om oljesanering

Ytrengöring

SURFCLEANER kan rengöra alla slags vattenytor från skräp i olika former. Den kan användas på öppet hav, floder eller i hamnar. Uppsamlingen kan ske i säckar, i en behållare eller pumpas vidare. Andra föroreningar som tex olja kan avlägsnas samtidigt.

Läs mer om ytrengöring

Vattenrening

SURFCLEANER kan rena reningsverk från skum, ytsanera anläggningar med långsamfilter och dagvattenbassänger från skräp. Denna modell av SURFCLEANER kan även utrustas med filter för avlägsnande av protein i tex vattentorn.

Läs mer om vattenrening

Våra referenser

Djurö, Stockholm
Djurö, Stockholm

På kustbevakningens station på Djurö används SURFCLEANER sedan 2006 och sätts ut vid båthaveri för att få upp olja och diesel.

Läs mer här