HEM / Alla produkter / SCW 6000

SurfCleaner SCW 6000

Ett unikt system för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk.

SurfCleaner SCW 6000

Ett unikt system för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk.

SCW 6000 – FÖRDELAR:

 • Automatisk insamling och separation av flytslam från avloppsvatten

 • Separationskapacitet: 6 000 liter per timme

 • Kontinuerlig drift i krävande miljöer - minimalt underhåll

 • Energi- och kostnadseffektiv drift innebär stora besparingar

Flytslam är ett globalt problem, som uppstår under olika processer i avloppsreningsverk. Samtidigt är det en potentiellt viktig energikälla (ca 840 GWh/år inom EU) som inte används idag, eftersom det saknas en lösning för att effektivt samla in flytslam. Istället spolas slammet bort manuellt eller pumpas bort med sugbil.

 

SCW 6000 samlar in både vatten och flytslam, som därefter separeras med gravimetrisk separation. Vattnet leds direkt ut genom botten och slammet koncentreras i innertanken. Detta ger hög avskiljningsgrad och hög koncentration utan risk för vatteninblandning. Tömningen sker automatiskt utan pump. Det innebär att slammet kan flyttas utan att emulgeras och att fasta flytande föroreningar som kapsyler, buntband, plastpåsar mm inte orsakar pumphaverier. SCW 6000 är helt självreglerande och minimerar behovet av spolning och manuellt arbete för att samla in och separera flytslammet

 

SCW 6000 testas för närvarande på två av Sveriges största kommunala vattenreningsverk: Nodra i Norrköping och Tekniska verken i Linköping. SCW 6000 börjar säljas på den nordiska marknaden under 2022.

Allmänt

 • Separationskapacitet:

  Upp till 6 000 liter per timme

 • Densitet:

  <0,95 kg/l

 • Partikelstorlek:

  Max 80 mm, beroende på form

 • Material:

  Rostfritt stål, aluminium, HDPE, NBR

Dimensioner

 • Djup:

  0,7 m

 • Diameter:

  Ø 0,9 m

 • Vikt:

  70 kg

 • Utloppsrör:

  Ø 125 mm

Strömförsörjning och styrsystem

 • Strömförsörjning:

  <100 W, 1-fas, 120/230 V, <10 A

 • Styrsystem:

  Fjärrstyrs via app

Videos

SurfCleaner SCW 6000 test at Tekniska Verken

EXEMPEL PÅ SURFCLEANER SCW 6000-APPLIKATIONER

SURFCLEANER BIDRAR TILL EN HÅLLBAR FRAMTID

100 % 100

SurfCleaner samlar in 100% av flytslammet på vattenytan

7 % 7

SurfCleaner konsumerar en bråkdel energi och vatten jämfört med traditionella metoder

90 % 90

Det separerade flytslammet innehåller en liten del vatten och kan användas för biogasproduktion

15

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:

SCO 1000

Ett mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av oljespill.

Läs mer
SCO1000 spill oil response device

SCO 8000

En beprövad, högpresterande oljeskimmer / separatorhybrid för industriell vattenrening.

Läs mer
SCO 8000 oil skimmer equipment
SCO 6000 wastewater skimmer separator testing

KUNDREFERENS

Förvandla flytslam till bioenergi

Idag spolas flytslam bort manuellt eller pumpas bort med sugbil. Bortpumpning sker tillsammans med stora mängder vatten, vilket kan innebära att flytslammets energiinnehåll går förlorat. Om slammet samlas in utan vatten, kan ett reningsverk omvandla det till bioenergi och ta tillvara fosfor. Samtidigt kan man minimera driftstörningar, driftskostnader, energiförbrukning och kemikalieanvändning.

 

SurfCleaner har en patenterad teknik, som samlar in och separerar flytslammet på ett energieffektivt sätt. Det gör att man kan använda mer rester till produktion av bioenergi.

LÄS MER

LÄS MER!

SurfCleaner Inaugural Distributors Conference

SurfCleaner stages inaugural Distributors Conference

SurfCleaner recently successfully concluded its inaugural Distributor …

LÄS MER
SCW 6000 wastewater skimmer

SurfCleaner stages ‘World Premiere’ of SCW 6000 at IFAT 2022

SurfCleaner is staging the ‘World Premiere’ of its revolutionary n…

LÄS MER
SCW 6000 launch

SCW 6000 launched on the Nordic market

The world’s first automatic floating sludge ‘skimmer-separator’ …

LÄS MER
Europe Carbon Tax

European Carbon Taxes and Emissions – SurfCleaner

What is a Carbon Tax? As any good economist will tell you, financial …

LÄS MER