HEM / Alla Applikationer / Processindustri
SurfCleaner process industries solutions

APPLIKATIONER FÖR PROCESSINDUSTRI

Oil Spill Solutions

Minska halten av kolväte i avloppsvattnet

Oil Spill Solutions

Stabil och tillförlitlig process

Oil Spill Solutions

Bidrar till att uppfylla krav för utsläppsnivåer

INTEGRERA SURFCLEANER I PROCESSEN

Petrokemiska och kemiska industrier, massa- och pappersindustrin försöker minska sin produktion av avloppsvatten. Ändå måste fortfarande stora mängder kylvatten och processvatten renas.

 

Vissa industrier använder egna anläggningar för att rena avloppsvatten, t ex API-separatorer och processbehållare. Andra transporterar avloppsvatten till externa reningsverk. 

 

SurfCleaner har bevisat effektiv teknik för dessa användningsområden: skimmer/separatorhybriderna SCO 8000 och SCO 1000 är kostnadseffektiva komplement till befintliga anläggningar. De kan också användas on-site för att samla in, separera och återvinna alla typer av olja och flytande föroreningar från vatten. Den återvunna oljan är ren och redo att återanvändas. SurfCleaners styrsystem kan enkelt integreras med SCADA, vilket ger processdata och spårbarhet.

SURFCLEANERS FÖR PROCESSINDUSTRI

SCO 8000

En beprövad, högpresterande oljeskimmer / separatorhybrid för industriell vattenrening.

Läs mer
SCO 8000 oil skimmer equipment

SCO 1000

Ett mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av oljespill.

Läs mer
SCO1000 spill oil response device

LÄS MER!

SCO 8000 Argentina

South American deal with Aeration Argentina SA

Global wastewater treatment specialist SurfCleaner has landed its firs…

LÄS MER
Europe Carbon Tax

European Carbon Taxes and Emissions – SurfCleaner

What is a Carbon Tax? As any good economist will tell you, financial …

LÄS MER
SCO1000 mobile controlled skimmer

SurfCleaner SCO 1000 demo video

Part 2 in the SurfCleaner Demo Series – Learn more about how the SCO…

LÄS MER
SCO 8000 gravity oil water skimmer separator demo

SurfCleaner SCO 8000 demo video

Part 1 in the SurfCleaner Demo Series – Learn more about how the SCO…

LÄS MER