HEM / Alla Applikationer / Processindustri
SurfCleaner process industries solutions

APPLIKATIONER FÖR PROCESSINDUSTRI

Oil Spill Solutions

Minska halten av kolväte i avloppsvattnet

Oil Spill Solutions

Stabil och tillförlitlig process

Oil Spill Solutions

Bidrar till att uppfylla krav för utsläppsnivåer

INTEGRERA SURFCLEANER I PROCESSEN

Petrokemiska och kemiska industrier, massa- och pappersindustrin försöker minska sin produktion av avloppsvatten. Ändå måste fortfarande stora mängder kylvatten och processvatten renas.

 

Vissa industrier använder egna anläggningar för att rena avloppsvatten, t ex API-separatorer och processbehållare. Andra transporterar avloppsvatten till externa reningsverk. 

 

SurfCleaner har bevisat effektiv teknik för dessa användningsområden: skimmer/separatorhybriderna SCO 8000 och SCO 1000 är kostnadseffektiva komplement till befintliga anläggningar. De kan också användas on-site för att samla in, separera och återvinna alla typer av olja och flytande föroreningar från vatten. Den återvunna oljan är ren och redo att återanvändas. SurfCleaners styrsystem kan enkelt integreras med SCADA, vilket ger processdata och spårbarhet.

SURFCLEANERS FÖR PROCESSINDUSTRI

SCO 8000

En beprövad, högpresterande oljeskimmer / separatorhybrid för industriell vattenrening.

Läs mer
SCO 8000 oil skimmer equipment

SCO 1000

Ett mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av oljespill.

Läs mer
SCO1000 spill oil response device

LÄS MER!

SurfCleaner completes pine oil clean-up project

SurfCleaner has completed its first pine oil clean-up project for a ma…

LÄS MER

SurfCleaner continues to drive growth in the global steel sector

SurfCleaner continues to drive growth in the global steel sector after…

LÄS MER
Heavy-duty oil water separators - SCO 8000 Argentina- SurfCleaner AB

South American deal with Aeration Argentina SA

Global wastewater treatment specialist SurfCleaner has landed its firs…

LÄS MER
Europe Carbon Tax

European Carbon Taxes and Emissions – SurfCleaner

What is a Carbon Tax? As any good economist will tell you, financial …

LÄS MER