HEM / Alla applikationer / Processindustri
SurfCleaner process industries solutions

APPLIKATIONER FÖR PROCESSINDUSTRI

Minska halten av kolväte i avloppsvattnet

Stabil och tillförlitlig process

Bidrar till att uppfylla krav för utsläppsnivåer

INTEGRERA SURFCLEANER I PROCESSEN

Petrokemiska och kemiska industrier, massa- och pappersindustrin försöker minska sin produktion av avloppsvatten. Ändå måste fortfarande stora mängder kylvatten och processvatten renas.

 

Vissa industrier använder egna anläggningar för att rena avloppsvatten, t ex API-separatorer och processbehållare. Andra transporterar avloppsvatten till externa reningsverk. 

 

SurfCleaner har bevisat effektiv teknik för dessa användningsområden: skimmer/separatorhybriderna SCO 8000 och SCO 1000 är kostnadseffektiva komplement till befintliga anläggningar. De kan också användas on-site för att samla in, separera och återvinna alla typer av olja och flytande föroreningar från vatten. Den återvunna oljan är ren och redo att återanvändas. SurfCleaners styrsystem kan enkelt integreras med SCADA, vilket ger processdata och spårbarhet.

SURFCLEANERS FÖR PROCESSINDUSTRI

SCO 8000

En beprövad, högpresterande oljeskimmer / separatorhybrid för industriell vattenrening.

Läs mer
SCO8000 oil skimmer equipment

SCO 1000

Ett mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av oljespill.

Läs mer
SCO1000 spill oil response device

LÄS MER!

SurfCleaner hjälper Ragn-Sells att återvinna nästan 100 procent olja

Water treatment specialist SurfCleaner has partnered with environmenta…

LÄS MER

Energy Capital interview with Christina Lundbäck

Exclusive interview by Energy Capital Media with Christina Lundbäc…

LÄS MER
SCO 8000 oil skimmer separator product sheet

SurfCleaner SCO 8000-broschyr

High capacity oil skimmer separator hybrid The SurfCleaner technolo…

LÄS MER
SurfCleaner Sonatrach partnership

Sonatrach Raffineria Italiana – Customer Reference

VOC emissions reduction effectively managed by Sonatrach Raffineria It…

LÄS MER