HEM / / Alla Applikationer / Kommunalt dricksvatten
SurfCleaner solutions for drinking water

APPLIKATIONER FÖR KOMMUNALT DRICKSVATTEN

Idealiskt för insamling av tunna föroreningsskikt

Kontinuerlig och automatisk process

Bidrar till att stabilisera kvaliteten i dricksvattnet

RENT DRICKSVATTEN

Kommuner vill ge sina invånare rent dricksvatten. Det är extra angeläget i områden där det inte finns tillgång till naturliga källor. Vattnet måste renas, så att det går att dricka.

 

SurfCleaner SCO 1000 samlar in flytande föroreningar från vatten i vattentorn och reservoarer. Tack vare den kontinuerliga driften går det att förhindra att skum och flytslam bildas. Därmed minskar också risken för filamentösa bakterier och andra skadliga organiska ämnen i vattnet.

SCW 6000 är ett unikt system för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk.

 

Effektiv, kontinuerlig insamling och eliminering av föroreningar på vattenytan minskar hälsoriskerna och förbättrar kvaliteten på dricksvattnet. 

SURFCLEANERS FÖR DRICKSVATTEN

SCO 1000

Ett mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av oljespill.

Läs mer
SCO1000 spill oil response device

SCW 6000

Ett unikt system för insamling, separation och återvinning av slam på vattenytan.

Läs mer
SCW 6000 modern sludge skimmer
SCO 6000 wastewater skimmer separator testing

KUNDREFERENS

Förvandla flytslam till bioenergi

Idag spolas flytslam bort manuellt eller pumpas bort med sugbil. Bortpumpning sker tillsammans med stora mängder vatten, vilket kan innebära att flytslammets energiinnehåll går förlorat. Om slammet samlas in utan vatten, kan ett reningsverk omvandla det till bioenergi och ta tillvara fosfor. Samtidigt kan man minimera driftstörningar, driftskostnader, energiförbrukning och kemikalieanvändning.

 

SurfCleaner har en patenterad teknik, som samlar in och separerar flytslammet på ett energieffektivt sätt. Det gör att man kan använda mer rester till produktion av bioenergi.

LÄS MER

LÄS MER!

SurfCleaner Inaugural Distributors Conference

SurfCleaner stages inaugural Distributors Conference

SurfCleaner recently successfully concluded its inaugural Distributor …

LÄS MER
SCW 6000 wastewater skimmer

SurfCleaner stages ‘World Premiere’ of SCW 6000 at IFAT 2022

SurfCleaner is staging the ‘World Premiere’ of its revolutionary n…

LÄS MER
SCW 6000 launch

SCW 6000 launched on the Nordic market

The world’s first automatic floating sludge ‘skimmer-separator’ …

LÄS MER
Europe Carbon Tax

European Carbon Taxes and Emissions – SurfCleaner

What is a Carbon Tax? As any good economist will tell you, financial …

LÄS MER