HEM / Alla Applikationer / Kommunalt dricksvatten
Drinking water clean up - SurfCleaner

APPLIKATIONER FÖR KOMMUNALT DRICKSVATTEN

Oil Spill Solutions

Idealiskt för insamling av tunna föroreningsskikt

Oil Spill Solutions

Kontinuerlig och automatisk process

Oil Spill Solutions

Bidrar till att stabilisera kvaliteten i dricksvattnet

RENT DRICKSVATTEN

Kommuner vill ge sina invånare rent dricksvatten. Det är extra angeläget i områden där det inte finns tillgång till naturliga källor. Vattnet måste renas, så att det går att dricka.

 

 

SurfCleaner SCO 1000 samlar in flytande föroreningar från vatten i vattentorn och reservoarer. Tack vare den kontinuerliga driften går det att förhindra att skum och flytslam bildas. Därmed minskar också risken för filamentösa bakterier och andra skadliga organiska ämnen i vattnet.

SCW 6000 är ett unikt system för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk.

 

Effektiv, kontinuerlig insamling och eliminering av föroreningar på vattenytan minskar hälsoriskerna och förbättrar kvaliteten på dricksvattnet. 

SURFCLEANERS FÖR DRICKSVATTEN

SCO 1000

Ett mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av oljespill.

Läs mer
SCO1000 spill oil response device

SCW 6000

Ett unikt system för insamling, separation och återvinning av slam på vattenytan.

Läs mer
SCW 6000 modern sludge skimmer
SCO 6000 wastewater skimmer separator testing

KUNDREFERENS

Förvandla flytslam till bioenergi

Idag spolas flytslam bort manuellt eller pumpas bort med sugbil. Bortpumpning sker tillsammans med stora mängder vatten, vilket kan innebära att flytslammets energiinnehåll går förlorat. Om slammet samlas in utan vatten, kan ett reningsverk omvandla det till bioenergi och ta tillvara fosfor. Samtidigt kan man minimera driftstörningar, driftskostnader, energiförbrukning och kemikalieanvändning.

 

SurfCleaner har en patenterad teknik, som samlar in och separerar flytslammet på ett energieffektivt sätt. Det gör att man kan använda mer rester till produktion av bioenergi.

LÄS MER

LÄS MER!

Team SurfCleaner Partner Conference 2022

SurfCleaner stages second Partner Conference of 2022

SurfCleaner is today staging its second Partner Conference of 2022 fol…

LÄS MER
Stockholm 26 August - SurfCleaner

SurfCleaner gears up for World Water Week 2022

Swedish water treatment specialist and pioneer of the world’s first …

LÄS MER
SurfCleaner Inaugural Distributors Conference

SurfCleaner stages inaugural Distributors Conference

SurfCleaner recently successfully concluded its inaugural Distributor …

LÄS MER
SCW 6000 installation waste water skimmer - SurfCleaner AB

SCW 6000 ‘World Premiere’ at IFAT 2022

SurfCleaner is staging the ‘World Premiere’ of its revolutionary n…

LÄS MER