HEM / Alla Applikationer / Kommunal vattenrening
SurfCleaner solutions for industrial wastewater

APPLIKATIONER FÖR KOMMUNAL VATTENRENING

Oil Spill Solutions

Automatisk och kontinuerlig borttagning av flytslam

Oil Spill Solutions

Låg energiförbrukning - ungefär som en glödlampa

Oil Spill Solutions

Stabilize your treatment process

BÄTTRE VATTENKVALITET OCH LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

SurfCleaner hjälper kommunala reningsverk att minska sin miljöpåverkan och energiförbrukning, minimera användningen av processvatten och behovet av manuellt arbete. I dagsläget hanteras flytslam genom manuell bortspolning eller genom att pumpa bort det med sugbil. Vid bortpumpning sker det tillsammans med en ansenlig mängd vatten, vilket är både onödigt och kostsamt.

 

Föroreningar i avloppsvatten kan bilda flytslam i sedimenteringsbassänger. Flytslam är en värdefull förnybar resurs om den behandlas rätt. Dessutom stabiliseras reningsprocessen när det tas bort. 

SCW 6000 är världens första skimmer/separatorhybrid som separerar flytslam från avloppsvatten, så att slammet kan återvinnas eller deponeras. 

SURFCLEANER SCW 6000 FÖR KOMMUNAL VATTENRENING

SCW 6000

Ett unikt system för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk.

LÄS MER
SCW 6000 modern sludge skimmer
SCO 6000 wastewater skimmer separator testing

KUNDREFERENS

Förvandla flytslam till bioenergi

Idag spolas flytslam bort manuellt eller pumpas bort med sugbil. Bortpumpning sker tillsammans med stora mängder vatten, vilket kan innebära att flytslammets energiinnehåll går förlorat. Om slammet samlas in utan vatten, kan ett reningsverk omvandla det till bioenergi och ta tillvara fosfor. Samtidigt kan man minimera driftstörningar, driftskostnader, energiförbrukning och kemikalieanvändning.

 

SurfCleaner har en patenterad teknik, som samlar in och separerar flytslammet på ett energieffektivt sätt. Det gör att man kan använda mer rester till produktion av bioenergi.

LÄS MER

LÄS MER!

Team SurfCleaner Partner Conference 2022

SurfCleaner stages second Partner Conference of 2022

SurfCleaner is today staging its second Partner Conference of 2022 fol…

LÄS MER
SurfCleaner Inaugural Distributors Conference

SurfCleaner stages inaugural Distributors Conference

SurfCleaner recently successfully concluded its inaugural Distributor …

LÄS MER
SCW 6000 installation waste water skimmer - SurfCleaner AB

SCW 6000 ‘World Premiere’ at IFAT 2022

SurfCleaner is staging the ‘World Premiere’ of its revolutionary n…

LÄS MER
Wastewater skimmer separator SCW 6000 launch- SurfCleaner AB

SCW 6000 launched on the Nordic market

The world’s first automatic floating sludge ‘skimmer-separator’ …

LÄS MER