HEM / Alla applikationer / Kommunal vattenrening
SurfCleaner solutions for industrial wastewater

APPLIKATIONER FÖR KOMMUNAL VATTENRENING

Automatisk och kontinuerlig borttagning av flytslam

Låg energiförbrukning - ungefär som en glödlampa

Flytslammet kan återanvändas till bioenergi

BÄTTRE VATTENKVALITET OCH LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

SurfCleaner hjälper kommunala reningsverk att minska sin miljöpåverkan och energiförbrukning, minimera användningen av processvatten och behovet av manuellt arbete. 

 

Föroreningar i avloppsvatten kan bilda flytslam i sedimenteringsbassänger. Flytslam är en värdefull förnybar resurs om den behandlas rätt. Dessutom stabiliseras reningsprocessen när det tas bort.

 

SCW 6000 är världens första skimmer/separatorhybrid som separerar flytslam från avloppsvatten, så att slammet kan användas till biogasproduktion, återvinnas eller deponeras. 

 

SCW 6000 testas för närvarande på två av Sveriges största kommunala vattenreningsverk: Nodra i Norrköping och Tekniska verken i Linköping. SCW 6000 kommer att börja säljas på den nordiska marknaden under 2022.

SURFCLEANER SCW 6000 FÖR KOMMUNAL VATTENRENING

SCW 6000

Ett unikt system för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk.

LÄS MER
SCO 6000 modern sludge skimmer
SCO 6000 wastewater skimmer separator testing

KUNDREFERENS

Förvandla flytslam till bioenergi

Idag spolas flytslam bort manuellt eller pumpas bort med sugbil. Bortpumpning sker tillsammans med stora mängder vatten, vilket kan innebära att flytslammets energiinnehåll går förlorat. Om slammet samlas in utan vatten, kan ett reningsverk omvandla det till bioenergi och ta tillvara fosfor. Samtidigt kan man minimera driftstörningar, driftskostnader, energiförbrukning och kemikalieanvändning.

 

SurfCleaner har en patenterad teknik, som samlar in och separerar flytslammet på ett energieffektivt sätt. Det gör att man kan använda mer rester till produktion av bioenergi.

LÄS MER

LÄS MER!

Water Values Podcast

Episode Description Christina Lundbäck provides a fascinating discus…

LÄS MER

Digital förhandsvisning av SCW 6000

LIVE DEMOVISNING Vi kommer att köra en live presentation från vår …

LÄS MER

Energy Capital interview with Christina Lundbäck

Exclusive interview by Energy Capital Media with Christina Lundbäc…

LÄS MER

Useful Sludge: 3 Ways to Reuse Biosolids from Municipal Wastewater

Sewage Sludge: from Refuse to Resource The UK alone produces a hefty …

LÄS MER