HEM / Alla Applikationer
Oil skimmers for refineries wastewater - SurfCleaner SCO 1000

APPLIKATIONER
FÖR DIN BRANSCH

RENARE VATTEN, MINSKADE UTSLÄPP OCH LÄGRE KOSTNADER

Har du problem med förorenat vatten? Obehandlade industriella föroreningar? Avloppsvatten med flytslam? SurfCleaner kan bidra till att lösa de flesta av dina problem med flytande föroreningar.

 

Oavsett om det gäller oljespill, förorenat vatten, obehandlade industriella föroreningar eller avloppsvatten med flytslam, så kan SurfCleaner bidra till att lösa dina problem. Våra kunder från raffinaderier, oljehamnar, processindustrier och vattenreningsverk har med framgång använt SurfCleaners skimmer/separatorhybrider i nästan två decennier.

 

Det är enkelt att installera högpresterande och energieffektiva SurfCleaner-enheter i befintliga industriella vattenreningsprocesser. Vår mindre, flexibla modell kan lätt transporteras till platser som drabbats av oljespill och snabbt sättas igång.

 

Vill du vara med och bidra till att göra verklig och hållbar skillnad för miljön?

INSAMLING, SEPARATION OCH ÅTERVINNING AV FLYTSLAM

SurfCleaner solutions for industrial wastewater

LÄS MER

Kommunal avloppsrening

SurfCleaner solutions for municipal wastewater

LÄS MER

Industriell vattenrening

SurfCleaner solutions for drinking water

LÄS MER

Kommunalt dricksvatten

INSAMLING, SEPARATION OCH ÅTERVINNING AV OLJA, DIESEL, BENSIN

SurfCleaner refinery oil spill solutions

LÄS MER

Raffinaderier

SurfCleaner port oil spill solutions

LÄS MER

Oljehamnar

SurfCleaner solutions for caverns wastewater

LÄS MER

Oljereservoarer

SurfCleaner steel industry wastewater solutions

LÄS MER

Stålverk

SurfCleaner oil spill solutions

LÄS MER

Oljespill

SurfCleaner process industries solutions

LÄS MER

Processindustri

SurfCleaner waste solutions

LÄS MER

Återvinning & avfallshantering

SurfCleaner tunnel wastewater solutions

LÄS MER

Tunnlar & gruvor