HEM / Alla Applikationer
Surfcleaner solutions header

APPLIKATIONER
FÖR DIN BRANSCH

RENARE VATTEN, MINSKADE UTSLÄPP OCH LÄGRE KOSTNADER

Har du problem med förorenat vatten? Obehandlade industriella föroreningar? Avloppsvatten med flytslam? SurfCleaner kan bidra till att lösa de flesta av dina problem med flytande föroreningar.

 

SurfCleaner erbjuder ett brett utbud av lösningar på dessa och många andra problem. Our customers from refineries, oil ports, process industries, and mines have been successfully using SurfCleaner skimmer separator hybrids for almost two decades.

 

Det är enkelt att installera högpresterande och energieffektiva SurfCleaner-enheter i befintliga industriella vattenreningsprocesser. Vår mindre, flexibla modell kan lätt transporteras till platser som drabbats av oljespill och snabbt sättas igång.

 

Vill du vara med och bidra till att göra verklig och hållbar skillnad för miljön?

INSAMLING, SEPARATION OCH ÅTERVINNING AV OLJA, DIESEL, BENSIN

SurfCleaner refinery oil spill solutions

LÄS MER

Raffinaderier

SurfCleaner port oil spill solutions

LÄS MER

Oljehamnar

SurfCleaner steel industry wastewater solutions

LÄS MER

Metallverk

SurfCleaner tunnel wastewater solutions

LÄS MER

Tunnlar & gruvor

SurfCleaner solutions for caverns wastewater

LÄS MER

Oljereservoarer

SurfCleaner process industries solutions

LÄS MER

Processindustri

SurfCleaner waste solutions

LÄS MER

Återvinning & avfallshantering

SurfCleaner oil spill solutions

LÄS MER

Oljespill

SurfCleaner for industrial water clean up

LÄS MER

Industriell vattenrening