HEM / Alla Applikationer
SurfCleaner for clean water

APPLIKATIONER
FÖR DIN BRANSCH

RENARE VATTEN, MINSKADE UTSLÄPP OCH LÄGRE KOSTNADER

Oavsett om det gäller oljespill, förorenat vatten, obehandlade industriella föroreningar eller avloppsvatten med flytslam, så kan SurfCleaner bidra till att lösa dina problem. Våra kunder från raffinaderier, oljehamnar, processindustrier och vattenreningsverk har med framgång använt SurfCleaners skimmer/separatorhybrider i nästan två decennier.

 

SurfCleaners skimmer/separatorhybrider kan med lätthet integreras i din anläggning eller köras överallt där vattenrening är nödvändig. Vår mindre, transporterbara modell är lätt att ta med ut till avlägsna oljespill och kan snabbt tas i bruk utan att förlora tid.

 

Tillsammans kan vi bidra till att göra en positiv, omedelbar och hållbar skillnad för miljön.

APPLIKATIONER FÖR VATTENRENING

SurfCleaner solutions for industrial wastewater

LÄS MER

Kommunal vattenrening

SurfCleaner solutions for municipal wastewater

LÄS MER

Industriell vattenrening

SurfCleaner solutions for drinking water

LÄS MER

Kommunalt dricksvatten

APPLIKATIONER FÖR INDUSTRIER

SurfCleaner process industries solutions

LÄS MER

Processindustri

SurfCleaner waste solutions

LÄS MER

Återvinning & avfallshantering

SurfCleaner tunnel wastewater solutions

LÄS MER

Tunnlar & gruvor

SurfCleaner steel industry wastewater solutions

LÄS MER

Stålverk

SurfCleaner port oil spill solutions

LÄS MER

Oljehamnar

SurfCleaner refinery oil spill solutions

LÄS MER

Raffinaderier

SurfCleaner oil spill solutions

LÄS MER

Oljespill

SurfCleaner solutions for caverns wastewater

LÄS MER

Oljereservoarer