HEM / KUNSKAPSCENTER / Water Values Podcast

FILTER

KATEGORI

INDUSTRI

ÄMNE

SurfCleaner Water Value Podcast

Lyssna på Christina Lundbäck i Water Values Podcast

Avsnittsbeskrivning

Christina Lundbäck deltar i ett fascinerande samtal om SurfCleaner och applikationerna för att avlägsna föroreningar från vatten i avloppsreningsverk, industrier, hamnar, och vid utsläpp.

I detta avsnitt får du lära dig:

Vad SurfCleaner är, hur den bakomliggande tekniken utvecklades, hur det mänskliga hjärtats funktioner inspirerat teknologin, hur SurfCleaner tar bort och separerar olja, bensin, diesel, slam, skräp och partiklar från vattenytan, hur SurfCleaner bidrar till minskade utsläpp, vilka applikationer som är lämpliga, och hur SurfCleaner skiljer sig från traditionella skimmers.

Läs mer!

SurfCleaner founder Christina Lundbäck poses with a SurfCleaner skimmer separator hybrid Podd & intervju

SurfCleaner’s Journey: Innovative Solutions for Separating Oil from Water

Christina Lundbäck, SurfCleaner’s founder, unveils the innovative development process, drawing inspiration from the human heart’s pumping principles to extract oil from water.

Läs mer
SurfCleaner Technician Overlooks Mining Operations Kundreferens

SurfCleaner supplies one of world’s largest iron ore mines

SurfCleaner has supplied specialist water treatment technology to one of the largest underground iron ore mines in the world.

Läs mer
Stockholm 26 August - SurfCleaner Mässa & event

SurfCleaner gears up for World Water Week 2022

Live product demonstrations with popcorn!

Läs mer