HEM / KUNSKAPSCENTER / SurfCleaner SCW 6000-broschyr

FILTER

KATEGORI

INDUSTRI

ÄMNE

SCO 6000 wastewater skimmer separator testing

SurfCleaner SCW 6000-broschyr

Ett unikt system för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk

SurfCleaner SCW 6000 samlar in både vatten och flytslam som därefter separeras med gravimetrisk separation. Vattnet leds direkt ut genom botten medan slammet koncentreras i den interna tanken.

Detta ger en hög avskiljningsgrad och en hög koncentration utan risk för vatteninblandning som innebär att reningsverk kan omvandla flytslammet till bioenergioch ta tillvara på fosfor – samtidigt som de kan minimera driftstörningar, driftskostnader, energiåtgång och användning av kemikalier.

Ladda ner PDF

Läs mer!

Podd & intervju

Water Values Podcast

Christina Lundbäck deltar i ett fascinerande samtal om SurfCleaner och applikationerna för att avlägsna föroreningar från vatten i avloppsreningsverk, industrier, hamnar, och vid utsläpp.

Läs mer
Mässa & event

Digital förhandsvisning av SCW 6000

Vi kommer att köra en live presentation av vår nya SCW 6000 – ett unikt system för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk.

Läs mer
Artikel

Energy Capital interview with Christina Lundbäck

Exclusive interview by Energy Capital Media with Christina Lundbäck, talking about tangible solutions.

Läs mer