HEM / KUNSKAPSCENTER / SurfCleaner SCW 6000-broschyr

FILTER

KATEGORI

INDUSTRI

ÄMNE

SCO 6000 wastewater skimmer separator testing

SurfCleaner SCW 6000-broschyr

Ett unikt system för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk

SurfCleaner SCW 6000 samlar in både vatten och flytslam som därefter separeras med gravimetrisk separation. Vattnet leds direkt ut genom botten medan slammet koncentreras i den interna tanken.

Detta ger en hög avskiljningsgrad och en hög koncentration utan risk för vatteninblandning som innebär att reningsverk kan omvandla flytslammet till bioenergi och ta tillvara på fosfor – samtidigt som de kan minimera driftstörningar, driftskostnader, energiåtgång och användning av kemikalier.

Oil Spill Solutions Ladda ner PDF

Läs mer!

Team SurfCleaner Partner Conference 2022 Nyhet

SurfCleaner stages second Partner Conference of 2022

SurfCleaner is today staging its second Partner Conference of 2022 following the continued expansion of its global partner network.

Läs mer
Techarenan Challenge 22 - SurfCleaner Nyhet

SurfCleaner is the Techarenan Challenge 2022 Finalist

SurfCleaner has been shortlisted as one of the top 30 finalists for the Techarenan Challenge 2022 in Almedalen.

Läs mer
SurfCleaner Inaugural Distributors Conference Nyhet

SurfCleaner stages inaugural Distributors Conference

SurfCleaner recently successfully concluded its inaugural Distributor Conference following rapid expansion of its global partner network.

Läs mer