HEM / KUNSKAPSCENTER / SurfCleaner SCO 8000 demo video

FILTER

KATEGORI

INDUSTRI

ÄMNE

SurfCleaner® SCO8000 – the world's first skimmer separator hybrid. SurfCleaner Demo Series, part 1.

SCO 8000 skimmer separator hybrid – demo video

Part 1 in the SurfCleaner Demo Series – Learn more about how the SCO 8000 oil skimmer separator hybrid works.

SurfCleaner hjälper företag inom återvinning och avfallshantering, processindustri, infrastruktur, olja och energi, ståltillverkning med flera att behandla processvatten och avloppsvatten. Skimmer/separatorhybriden SCO 8000 används ofta för att samla in olja i API-separatorer och dagvattenbrunnar. SCO 8000-ATEX är ATEX/EX-certifierade för zon 0.

Våra skimmer/separatorhybrider kan med lätthet integreras i din anläggning och samlar in och separerar olja med olika viskositet, arbetar non-stop och förhindrar att olja ackumuleras på vattenytan. Det gör att CO2- och VOC-utsläpp kan minskas med upp till 95%!

Läs mer!

Artikel

Energy Capital interview with Christina Lundbäck

Exclusive interview by Energy Capital Media with Christina Lundbäck, talking about tangible solutions.

Läs mer
SCO 1000 oil skimmer separator demo at Ultratech Video

The SCO 1000 vs. 30 US gallons of oil

Watch the world’s first skimmer separator hybrid demonstration video.

Läs mer
- Video

Testing at a customer’s site

Early proof-of-concept testing of a predecessor to the SCO 1000 – collecting, separating and discharging one liter of pure oil.

Läs mer