HEM / KUNSKAPSCENTER / Ports of Stockholm – Customer Reference

FILTER

KATEGORI

INDUSTRI

ÄMNE

SurfCleaner references Loudden case

Kundreferens – Stockholms hamnar

SurfCleaner håller kontinuerligt ytan ren från alla föroreningar och all tillväxt av organismer då den samlar in och separerar föroreningsskikt från 0,1 μm och uppåt. När ytan alltid hålls ren hinner inte tillväxten av organismer påbörjas, vilket innebär att problematiken med svävande döda bakterier försvinner. Kontinuerlig separation ökar kapaciteten i den gravimetriska avskiljaren samt undviker risken för bakterietillväxt.

Den tidigare bandskimmern klarade inte av att rena stora mängder vid ett utsläpp och den klarade heller inte av att rena till de krav som ställs. En annan faktor är att mängden vatten i oljan minskar med SurfCleaner, vilket minskar våra kostnader för deponi av oljan vi tar bort.

Vill du bli också av med olja och döda bakterier? Kontakta oss?

Adam Sheehan
Jobner Judner- SurfCleaner AB

Läs mer!

SurfCleaner Sonatrach partnership Kundreferens

Sonatrach Raffineria Italiana – Customer Reference

Sonatrach Raffineria Italiana – Augusta Refinery buys two SurfCleaner units to reduce VOC emissions.

Läs mer
SurfCleaner references Preemraff case Kundreferens

Kundreferens – Preemraff

Vi fastnade för att SurfCleanern kunde integreras med vår befintliga anläggning, det var bara att sätta ner den i API-bassängen. Den insamlade oljan töms automatiskt till en separat tank för omhändertagande, eller alternativt återinförande i processen.

Läs mer
SurfCleaner references Midroc case Kundreferens

Kundreferens – Midroc

”Vi skulle testa och se vad SurfCleanern klarade av – och köra tills den gick sönder. Den har fungerat klockrent sedan 2004 och vi har tjänat in vår investering mer än 20 gånger.”

Läs mer