RAGN-SELLS RECYCLES CLOSE TO 100% OIL

SurfCleaner delivers two units for large-scale oil separation and recycling to Ragn-Sells in Stockholm.

LÄS MER

WE ARE THE
HEART OF WATER

Vi är övertygade om att vi kan göra en verklig och hållbar skillnad för miljön.

LÄS MER

RENT VATTEN FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

SurfCleaner är en skimmer/separatorhybrid för 100% insamling, separation och återvinning av olja, diesel, bensin, plast, flytslam, skräp med mera.

LÄS MER
SurfCleaner for clean water

VI KAN GÖRA VERKLIG SKILLNAD

Tillsammans kan vi bidra till renare vatten, minskade utsläpp av växthusgaser och en starkare cirkulär ekonomi.

LÄS MER
SurfCleaner for clean water

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD PÅ RIKTIGT!

SurfCleaner gör att reningsverk kan lösa problem med flytslam och öka produktionen av biogas. Vi hjälper industrier att återvinna olja, diesel och bensin från förorenat vatten och minska utsläppen av växthusgaser med upp till 95%. Vi hjälper till att samla in olja i hamnar, floder, tunnlar, gruvor och oljedepåer.

100%

SEPARATION

SurfCleaner samlar in och separerar all olja, diesel, bensin, plast, flytslam och skräp på vattenytan.

SE VIDEO

99%

ÅTERVINNINGSBART

Den separerade oljan kan återvinnas direkt, eftersom den innehåller mindre än 0.5% vatten.

SE VIDEO

95%

VOC-REDUCERING

SurfCleaner samlar in de tunnaste olje-, bensin- och dieselskikten snabbt, innan de dunstar.

LÄS MER

93%

ENERGIBESPARING

SurfCleaner drar bara en bråkdel energi jämfört med traditionella metoder – lika lite som en glödlampa.

LÄS MER

UTFORSKA VÅRA SKIMMER/SEPARATORHYBRIDER

SCW 6000

Ett unikt system för insamling, separation och återvinning av flytslam i reningsverk.

LÄS MER
SCO 6000 modern sludge skimmer

SCO 8000

En beprövad, högpresterande oljeskimmer / separatorhybrid för industriell vattenrening.

LÄS MER
SCO8000 oil skimmer equipment

SCO 1000

Ett mångsidigt system för insamling, separation och återvinning av oljespill.

LÄS MER
SCO1000 spill oil response device

KUNSKAPSCENTER

Water Values Podcast

Episode Description Christina Lundbäck provides a fascinating discus…

Läs mer

Digital förhandsvisning av SCW 6000

LIVE DEMOVISNING Vi kommer att köra en live presentation från vår …

Läs mer

Christina Lundbäck samtalar med Sustainability Talks

Christina Lundbäck visits the Swedish podcast “Sustainability Talks” …

Läs mer

SurfCleaner hjälper Ragn-Sells att återvinna nästan 100 procent olja

Water treatment specialist SurfCleaner has partnered with environmenta…

Läs mer